Τετάρτη 17.6.2020

Τετάρτη 17.6.2020

Αγαπητά μέλη αυτή την Τετάρτη 17.6.2020 η συνάντηση της Λέσχης  μας θα γίνει στο κατάστημα του φίλου μας Γιάννη Βαγιάννη.

θα λάβετε μήνυμα για περισσότερες λεπτομέρειες!

https://www.facebook.com/thetwinsinspiration/