Εθελοντική Αιμοδοσία 16.9 Υπουργείο Υγείας

Εθελοντική Αιμοδοσία 16.9 Υπουργείο Υγείας

Την Τετάρτη και μέχρι τις 19:00 πριν πάμε στη Λέσχη, παρακαλούμε τα μέλη μας να παρευρεθούν για να προσφέρουμε λίγο απο το χρόνο μας σε συνανθρώπους μας που έχουν την ανάγκη μας.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10220555233784011&id=1628621152