Διαγωνισμός φωτογραφίας για την καινούργια ταυτότητα του Ευρωπαϊκού club

Διαγωνισμός φωτογραφίας για την καινούργια ταυτότητα του Ευρωπαϊκού club

Αγαπητά μέλη

σας προωθούμε μήνυμα από το ευρωπαϊκό Club για διαγωνισμό που θα γίνει με θέμα τις καινούργιες Ευρωπαϊκές ταυτότητες για το 2021:

Dear BMW friends
This newsletter is intended to reach as many of our individual BMW clubs as possible.
We are looking for a new design for the front of the new BCE membership card, valid from April
2021.
You are invited to take part!
Call on your club members to take a photo. Both vehicle categories should be represented in the
picture, i.e. motorcycle and car.
Each club makes a pre-selection from the photos submitted by the members and sends one or
two pictures to us:
office@bmw-clubs-europa.org, submission deadline is September 20, 2020
We will collect the photos received and all our delegates will vote.
The one with the most likes wins!
And this is not all: in addition to fame and honor, there is also a price for the club!
We look forward to your submissions, let your ideas run free!
With summer greetings
Your BCE board